Kielce Technology Park – a business symbol of the City of Kielce

Kielce Technology Park is a business symbol of Kielce and one of the largest economic ventures implemented by the City of Kielce. It is a place focused on innovation and creativity, open to cooperation with entrepreneurs from both Poland and abroad. Companies that operate here are offered a wide range of “tailor-made” business and R&D services, as well as assistance in obtaining external financing sources and in finding business partners. In addition, preferential rental conditions are offered. KTP is also a place conducive to the development of start-ups. Young entrepreneurs can count on professional support in implementing innovative ideas. KTP is characterized by well-equipped and attractively located infrastructure. The institution, with the support of European Union funds, implements projects of national and international scope.

Kielce Technology Park comprises the Technology Incubator Complex – Orange and Skye and the Technology Center consisting of 4 production halls, a laboratory-production building and investment areas. Research and Development Centers constitute an important part.

More information at www.technopark.kielce.pl.

Kielecki Park Technologiczny – biznesowa wizytówka Kielc

Kielecki Park Technologiczny jest biznesową wizytówką Kielc, jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto Kielce. To miejsce nastawione na innowacyjność i kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami zarówno z Polski jak i z zagranicy. Firmom, które prowadzą tu działalność, oferowany jest szeroki wachlarz „szytych na miarę” usług biznesowych i badawczo-rozwojowych, a także pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania i w poszukiwaniu partnerów biznesowych. Dodatkowo oferowane są preferencyjne warunki wynajmu powierzchni. KPT to także miejsce sprzyjające rozwojowi start-upów. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na fachowe wsparcie w realizacji nowatorskich pomysłów. Park charakteryzuje doskonale wyposażona i atrakcyjnie zlokalizowana infrastruktura. Instytucja przy wsparciu środków Unii Europejskiej realizuje projekty o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

W skład Kieleckiego Parku Technologicznego wchodzi Zespół Inkubatorów Technologicznych – Orange i Skye oraz Centrum Technologiczne składające się z 4 hal produkcyjnych, budynku laboratoryjno-produkcyjnego i terenów inwestycyjnych. Ważną część stanowią Centra Badawczo-Rozwojowe.

Więcej informacji na: www.technopark.kielce.pl